Papa 16. Benedictus Kaktüs Cahilüs! | Vakit - 21.09.2006

Hristiyan katolik mezhebinin ruhani lideri 16. Benedictus, Almanya'yı ziyareti sırasında İslam'a ve mukaddeslerine hakarette bulunmuş.

Bir Alman televizyonundaki canlı konferansda "Muhammed ve cihad" kelimelerini tam 17 defa tekrarlayarak, "İslam'da hoşgörü olmadığı, İslam'ın kötülük dini olduğu"nu iddia etmiş. Papa 16. Cahilus, bununla kalmamış Bakara Suresi'nin 256. Ayet-i Kerimesini yorumlayarak, "Dinde zorlama yoktur ayeti, Muhammed'in güçten yoksun olduğu ilk döneme ait geçici bir anlayıştır. Muhammed, İslam'ın kılıçla yayılmasını emretmiştir" demiş.

Daha sonra Papa 16. Kaktüs, 1425 senesinde ölen Bizans İmparatoru 2. Manuel’in sözlerini aktarmış. "Bana Muhammed'in getirdiği yenilikleri göster. Sadece kötü ve insanlık dışı şeyler bulacaksın. Tıpkı vaaz ettiği dinin kılıç gücü ile yayılması emrini verdiği gibi" ve yine Papa demiş ki, "İslam'da Tanrı ile akıl arasında bağ yoktur".

Kin, nefret ve düşmanlık kusan Papa'nın ifadelerine verilecek cevabımız belki bir kitap olabilir, ya da, bu bir milyar Hristiyan Katolik Batılı'nın temsilcisi olan haddini bilmeze bütün insanlık önünde tartışma imkânı bulabilsek. Papa 16.Cahilus’un son iddiasını bir çürütelim. 1. Akıllı olmak, 2. Buluğ çağına ermiş olmak. İslam dini, deliyi (aklı olmayanı), sabiyi (çocuğu), ölüyü mükellef tutmaz. Hz. Ali (ra) "Akıl dini, din de aklı kabul ederse o akıl akıl, o din de dindir" demektedir. Alemlere rahmet Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (sas), "Aklınız kadar iman edersiniz, aklınız kadar da cennete gidersiniz" buyurmuştur.

16. Benedictus Cahilus görüyormusun, İslam ile Tanrı arasındaki akıl bağını? Akıl ile nefis farkını yapamayanların veya nefislerini akıl zannedenlerin mi Tanrı ile bağı vardır? Papa 16. Benedictus'un Tanrısı ile bağı yoktur. Papa'nın ifadesiyle, "Tanrı'nın gönderdiği İncil nerede?" Bay Papa cevap ver! Semavi dinlere iman edenlerin akıllarını vahye tabi kılmaları gerekmektedir. Akıllarını vahye tabi kılmayan Hristiyanlar nefislerinin istekleri doğrultusunda İncil üretmişler ve gerçek İncil'i tahrif etmişlerdir.

İnsanlığı heva ve heveslerine göre idare etmenin kılıfını Batı'ya kutsal din diye yutturmuşlardır. İnsanları aforoz ederek dinden çıkarmışlar, bazılarını servetleri karşılığında kutsamış, günahlarından arındırarak(!) cennete sokmuşlardır. Bağışlama ve cezalandırma yetkisi Tanrı'nın kendisinde iken Hristiyan din adamlarının bu anlayışı o dinin semavi olmaktan çıkmış olduğunu, Tanrı ile akıl bağı kalmadığını ve bu günkü teslis inancıyla Hristiyan dininin mensuplarının Papa'sından Papaz'ına kadar müşrik ve putperest olduğunu ortaya koymaktadır. Bay Papa, sen bırak benim dinime, kitabıma, Peygamberime dil uzatmayı, hakaret etmeyi, kin kusmayı da, aklını keşfet, o'nu kullan, tefekkür et... Olur ki, hidayet nasip olur da kurtulmanı sağlar...

Bir misal vermek istiyorum. İslam dinini tebliğ çalışmalarına başlayan İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sas), Mekke'de gördüğü zulüm üzerine Taif şehrine gider. Orada işkencenin daha koyusuyla karşılaşır. Geçtiği yollara diken dökülmüş ve taşlanarak mübarek vücutları kan-revan içerisinde bırakılmışlardı. Yanındaki arkadaşı dayanamayarak; "Ya Rasulallah? Sen Allah'ın Peygamberisin bir beddua etsen Allah onları cezalandırır sen de bu durumdan kurtulursun” dediğinde, sevgi ve rahmet Peygamberi (sas): “Ya Rab! Bana bu eziyeti reva görenleri bağışla, onlara hidayet nasip et. Bunlar cahil, bilmiyorlar” demiştir.

Papa 16. Benedictus Cahilus, sen bu yüce tavrı anlayacak kadar insanileşmemişsen kabahat benim mi? Bir de gelelim şu nefislerinin arzularını akıl sanan Hristiyanlığın kutsal kitabını yok edip uydurma İncil ile insanları köleleştirip putperest müşrikler haline getirip dünyalarını ve ahiretlerini mahveden Papalık’ın yaptıklarına;

Ortaçağ’da Engisizyon Mahkemeleri’ni kurarak zavallı masum yüz binlerce insanı zulümden geçirip öldüren Müslümanlar mı? Onları kılıçtan geçiren Hz. Muhammed mi? Son yüzyılda Avrupa’da 50 milyon Hristiyan’ı öldürenler Müslümanlar mı? Hz. Muhammed mi? Utanmaz Papa 16. Benedictus Kaktüs Cahilus! Irak’ı, Afganistan’ı, Lübnan’ı, Filistin’i, Çeçenistan’ı işgal edip yüz binlerce Müslüman’ı öldüren, yersiz-yurtsuz bırakan, mallarını-vatanlarını yağmalayan, namuslarını kirleten Hristiyanlar değil mi? Bre vicdansız. Cevap ver!

Dünya tarihinin en büyük zalimleri, putperest Hristiyanlardır. Onlar Allah (cc)’a, oğul isnat edenler olarak sapıtmışlardır. Allah (cc) onları Kur’an-ı Kerim’in “İhlas Suresi”nde şöyle yalanlamaktadır; “...Lem yelid velem yuled...” / “O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.” Aklını olmazların zoru içerisine sokan Papa 16. Benedictus Kaktüs Cahilus, psikiyatrlara tedavi ettirilmelidir. Avrupa Birliği sevdalılarına kör ettikleri gözlerinin açılması için şu ilahi ikazı bir defa daha hatırlatmak istiyorum: Yüce Allah buyuruyor: “Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostu-yaranıdır. Siz onların dinlerine girmedikçe onlar sizden razı olmaz.” Kur’an-ı Kerim.

Dinler arası diyalogcular! Sizler ne zaman uyanacaksınız? Papa 16. Benedictus Cahilus ile mahşer meydanında kol kola Allah (cc)’ın huzurunda kendinizi bulduğunuzda mı? Allah (cc) belki de siz uyanasınız diye Papa’yı konuşturuyor. Ne dersiniz? Sonsuz merhametinin eseri olarak. Yüzünü şeytanın yaladığı Papa, Türkiye’ye sokulmamalıdır!...

Münir BOZKURT